GYIK

GYIK – Gyakran ismétlődő kérdések - a GINOP-5.2.2 a Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása programban

A program célja:
Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására. Ennek érdekében a program segítséget nyújt üzleti tervük kialakításához ismeret és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozás induló költségeihez.
A program az Ifjúsági Garancia Program keretében valósul meg, így a munkaviszonnyal és tanulói jogviszonnyal nem rendelkező fiatalok vállalkozóvá válásához nyújt segítséget.

Ki vehet részt a programban?
A programban 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiatalok vehetnek részt.
A programba más vállalkozásban többségi üzletrésztulajdonnal (50% feletti) nem rendelkező fiatalok jelentkezhetnek
A jelentkező fiatalok közül azok kerülnek kiválasztásra, akik vállalkozás indításához megalapozott ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek.
A program célcsoportja tehát:
A program célcsoportja: a 18-25 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro-vállalkozást indítani tervező természetes személyek.
E program mindenekelőtt azokat a fiatalokat célozza, akik vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek.
Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya legyen, tehát olyan fiatal, aki a programba történő bevonáskor a munkaügyi szervezetnél álláskereső, vagy olyan fiatal, aki sem oktatásban sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik.
A célcsoport legalább 50%-át, a legalább 6 hónapja álláskeresőként regisztrált fiatalok alkotják.
A célcsoportba tartoznak a fentieken túl a felsőfokú végzettséggel rendelkező 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők, vagyis az álláskeresők közül azok a felsőfokú végzettséggel rendelkező 30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot.
A 25-30 év közötti felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők legfeljebb a teljes programba vont összlétszám 20%-áig vonhatók be.

Mikor és hol lehet jelentkezni a programba?
Ha szeretnél vállalkozni a Dél-Alföldön (Csongrád, Békés vagy Bács-Kiskun megyében), és a fenti feltételeknek megfelelsz, regisztrálj honlapunkon: www.gondolkozzokosan.hu!

Mit nyújt a program?
A teljes program két komponens keretében valósul meg.
A programba kerülő fiatalok az első (A) komponens keretében (jelen projekt, azaz GINOP-5.2.2) nyújtott képzési programok teljesítésével kapják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához.
A második (B) komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek az üzleti tervben rögzített költségeik támogatása céljából, 10% önrész mellett. (A várhatóan GINOP-5.2.3 számon megjelenő pályázat keretében – a vállalkozások pénzbeli támogatásáról bővebb információ ennek a későbbiekben megjelenő pályázati útmutatójában lesz elérhető.

Milyen programelemek lesznek a program során?
Vállalkozási ismeretek bővítését, vállalkozói kompetenciák fejlesztését szolgáló engedélyeztetett képzés, többféle workshop, előadások, interaktív beszélgetések. Tanácsadó segítségével történő felkészítés az üzleti terv összeállítására és az üzleti terv elkészítésére. Mentorálás, mentorok általi támogatás az induló vállalkozások részére.
Milyen típusú képzések lesznek?
A képzés az alábbi témaköröket öleli fel: - vállalkozás létrehozását segítő képzés, - vállalkozás működtetésével kapcsolatos képzés - vállalkozói kompetenciát fejlesztő képzés

Hol lesznek a képzések?
A dél-alföldi régió városaiban, a beküldött regisztráció és jelentkezési adatlapok, mint szándéknyilatkozatok alapján a résztvevők igényeihez próbáljuk igazítani a helyszíneket.

Budapesten lesz-e képzés?
Nem, a képzéseink a dél-alföldi régióban kerülnek lebonyolításra.

Mikor indul a képzés?
A képzések indulása legkorábban 2016 márciusában várható. Erről a honlap Híreiben tájékoztatjuk az érdeklődőket, vagy e-mailben, illetve Hírlevélben a regisztrálókat, jelentkezőket.

Fizetni kell a képzésért?
A teljes képzés elvégzése esetén térítésmentesen vehetnek részt a programban a kiválasztás után a felnőttképzési és támogatási szerződést aláírók, azonban ha a képzést ezek után abbahagyja valaki, vagy a meghatározottnál nagyon mértékben hiányzik, a képzés költségét meg kell fizetnie a képzést végzők részére.

Mennyi pénzre lehet pályázni a „B” komponensben (GINOP-5.2.3)?
3 millió forintra lehet várhatóan maximum pályázni a „B” komponensben mindenkinek, aki majd a megjelenő GINOP-5.2.3 pályázat feltételeinek megfelel.

Mit kell tenni ahhoz, hogy a 3 millió forint támogatási összegre pályázhasson valaki?
A jelentkezőknek a pályázat „A” komponenséhez kapcsolódóan: A kompetenciamérésen meg kell felelni, akkor tud részt venni csak a képzéseken, illetve tudja igénybe venni a szolgáltatásokat, ha kiválasztásra került. Majd kiválasztása után részt kell vennie: a vállalkozói képzésen (itt tanúsítványt kell szereznie), előadásokon, üzleti terv megalkotását elősegítő tanácsadásokon. - El kell készíteni a vállalkozás üzleti tervét, melyet bíráló bizottság értékel, és az üzleti terv elfogadásáról igazolást állít ki. – (az előző pályázat tapasztalatai alapján csak ezután indíthatja a vállalkozását a pályázó.) A vállalkozást hivatalosan be kell jegyezni. Valamint el kell készíteni és be kell nyújtania pályázatát a „B” komponensben.

Lehet-e 6 millió forint támogatásra pályázni?
Ebben a programban nem lehet 6 millió forint támogatásra pályázni, még akkor sem, ha programban több résztvevő is egy közös vállalkozást hoz létre. Hiszen ők egy üzleti ötletet dolgoznak ki, egy üzleti tervben, és minden - a „B” komponensben beadandó - pályázathoz külön üzleti tervvel lehet csak pályázni.

Mikor kell a céget megalapítani?
Az üzleti terv jóváhagyását követően. A pontos feltételek a GINOP-5.2.3 pályázat megjelenését követően, a pályázati útmutatóban találhatók majd.
Az előző (TÁMOP-2.3.6) pályázat tapasztalatai alapján: Az üzleti terv jóváhagyását követően, de a B) komponensre történő benyújtást megelőzően maximum 3 hónappal korábban alakult vállalkozások pályázhattak és várhatóan pályázhatnak majd.

Ha már van egyéni vállalkozásom indulhatok a pályázaton?
Nem, mivel más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro-vállalkozás támogatható csak jelen konstrukcióban.

Mi számít mikro-vállalkozásnak?
Mikro-vállalkozás: összhangban az Európai Bizottság ajánlásával, a mikro-, kis és középvállalkozások definíciójáról szóló 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján kis- és középvállalkozások meghatározása szerint a KKV kategórián belül mikro-vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely 10-nél kevesebb személyt munkaviszonyban foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót.